Spelreparation

Hur fixar jag min Nintendo Switch Dock fungerar inte enkelt?

Cocospy Phone Spy

Du kanske har hittat din Nintendo-switch dockar inte fungerar, och oförmågan att veta varför blir väldigt irriterande. Följande artikel är vår strävan att hjälpa dig med lite insikter om orsakerna till detta problem. Vi skulle också tillhandahålla mycket hjälpsamma lösningar för problemet så att användarna kan komma igång igen.


Om Switch Dock

Switch Dock består av elektriska kontakter som ger den rollen som en dockningsstation för elektriska apparater. Det gör att man kan ladda Nintendo-omkopplaren genom att ansluta till den och kan också anslutas till en TV med hjälp av en HDMI-kabel. Det finns olika andra funktioner i Dock där den innehåller två USB-portar i 2.0-version och en USB-port i 3.0-version. När du kopplar till Nintendo-omkopplaren låter den användarna njuta av en vy av 1080p hög upplösning tillsammans med en bildhastighet på högst 60 fps.

Switch Dock har revolutionerat Nintendo Switch för att ge en ultimat prestanda. Detta betyder dock inte att Nintendo Switch är fri från några problem. Många användare har rapporterat flera fall av Nintendo Switch dockningsstationen inte fungerar enligt förväntningarna och de bisarra problem som uppstår som omkopplaren som vägrar anslutningen.

PS: om du vill räkna ut bästa GameCube-emulator och hur man ska utföra Nintendo Switch föräldrakontroll med lätthet, klicka bara för att läsa mer.


Skälen till att brytningsdockan inte fungerar korrekt

Efter en noggrann undersökning av frågan och alla relaterade bevis, kunde vårt team ta reda på dessa möjliga skäl för Nintendo-switchproblemet.

  • Felstat på dockningen: Detta händer vanligtvis med många kringutrustning där de inte känner igen de anslutna enheterna. Samma sak händer med brytningsdockan, och därmed misslyckas det att ansluta till Nintendo-omkopplaren eller TV: n.
  • Fel ordning på de insatta kablarna: Detta är en intressant fråga att tänka på, vilket innebär ordningen på de pluggade kablarna som påverkar dockens beteende. Anledningen till det kan vara något misstag eller kodningsfel i Nintendo engineering.
  • Kabel ger inte tillräckligt med ström: Kopplingsdockan laddar Nintendo-enheten primärt, och otillräcklig strömförsörjning till den kommer att ge problem för laddningsprocessen. Strömkabeln kan vara orsaken till den.
  • Delat eluttag: En annan absurd men möjlig orsak kan vara kopplingsdockans anslutning till varje delat eluttag. Ett eluttag med många anslutna enheter misslyckas med att ge tillräcklig ström till dockan.
  • HDMI-problem: Detta kan vara en annan anledning till att Nintendo Switch dockningsstationen inte fungerar där anslutningen mellan TV: n och dockningen inte lyckas upprätta.
  • Fel konfigurationer: Om datorn har felaktiga konfigurationer kommer det att orsaka problem för switchdockens funktion. Detta kan åtgärdas genom att återställa de tillfälliga filerna eller genomföra en hård återställning om det behövs.
  • Problematisk brygga: Detta kan vara det sista och värsta fallet. Konsoler kan möta olika problem, även efter att de är nya. Det finns inget som kan fixa det utan hjälp av någon tredje parts expert.

Låt oss se rättelserna nu. Vi har placerat lösningarna i en viss sekvens baserat på svårighetsnivån för. Vi föreslår att du följer metoderna i enlighet därmed för att felsöka Nintendo switch dock inte fungerar.

Anmärkningar: Vi rekommenderar starkt att innan du går vidare med någon fix, skapa en säkerhetskopia av alla viktiga filer och inställningar på molnbasen för att undvika risk för dataförlust.

Om Nintendo-dockan inte tar ström, tryck sedan på strömbrytaren och håll den intryckt i cirka 30 sekunder med huvudströmmen ansluten.


Fix 1: Power cykla hela installationen för att fixa 'Nintendo Switch Dock Not Working'

Detta är den första metoden som du bör prova eftersom det bara kan vara den enklaste och snabbaste lösningen på problemet. Kraftcykling innebär fullständig ominitiering av kringutrustning för att återställa alla tillfälliga konfigurationer. Du måste ställa in nya filer för att konfigurera omkopplaren igen. Denna metod har gett framgångsrika resultat i felsökning av konsoler och datorer båda.

Innan du börjar med metoden, gör säkerhetskopieringen av alla dina data redo och spara alla filerna. Detta beror på att vissa fall involverar installation av tillfälliga konfigurationer som standard.

1. För det första måste du göra det koppla ur både strömkabel och den HDMI kabel från switchdockan.

2. Nu tryck tryck på strömbrytaren och håll den hölls som det i cirka 10-15 sekunder.

3. Lämna knappen och vänta sedan ungefär en minut. Under den här tiden kan du försöka göra samma process som nämnts ovan med Nintendo-switch och din tv också.

4. Koppla tillbaka allt igen och slå på strömmen. Försök ansluta Dock- och Nintendo-omkopplaren och se om det lyckas.

Om fixingen misslyckas betyder det att de tillfälliga konfigurationerna inte var ett fel för att Nintendo Switch dock inte fungerade. Problemet måste finnas i hårdvarumodulerna, och nästa fix kommer att hantera det. Läs vidare.


Fix 2: Sätt i kablarna i rätt ordning för att fixa 'Nintendo Switch Dock Not Working'

Du kanske tänker att det här är en mycket bisarr sak att göra. Men när vi studerade problemet avslöjade vår undersökning att ett visst fel skulle kunna påverka switchdockan till icke-funktionalitet. Dockan kan sedan bearbetas endast om vissa kablar är insatta i en specifik ordning. Kablarna som vi pratar om är dessa - HDMI-kabeln, omkopplarens perifera och strömkabeln. Vi upptäckte att switchdockan lider av ett firmwarefel om den inte får strömförsörjningen innan HDMI-kabeln ansluts till TV: n.

Nu måste du ha insett att allt om denna metod kretsade kring "rätt ordning." Så följ bara stegen vi ger nedan mycket noggrant.

1. ta bort alla kablar från dockan, och det inkluderar de som vi listade ovan också.

2. Nu måste du först ansluta till strömkabel in i bryggdockan och slå på nätet. Se till att den tar emot strömmen genom att kontrollera om strömlampan är tänd.

3. Anslut för det andra HDMI kabeln. Du måste redan ha anslutit HDMI till TV: n och också valt HDMI-ingången så att allt är klart.

4. Slutligen måste du ansluta till Nintendo-switch med bryggan. Om metoden lyckas tänds den gröna LED-lampan och dockningsingången ändras till HDMI.

Använd brytarenheten och dockningen nu. Problemet måste förmodligen lösas.


Fix 3: Kontrollera strömkabeln för att fixa 'Nintendo Switch Dock Not Working'

Som vi redan har nämnt spelar switchdockan en dubbel funktion av att vara en kontakt mellan TV: n och Nintendo-omkopplaren och en laddare för Nintendo-omkopplaren. Med tanke på att den utför så tunga uppgifter, är det uppenbart att bryggan kommer att kräva en anständigt stor strömförsörjning. Om strömförsörjningen inte är tillräcklig för bryggan kommer den att upphöra att fungera normalt. Du kommer att stöta på olika problem som Nintendo-bryggdockan som inte fungerar på grund av laddningsfel eller TV: n inte ansluter korrekt till HDMI.

Du kan ta exemplet med en strömförsörjningsenhet på en PC. Om denna PSU inte har kapacitet, vilket innebär att dess effekt inte kan bära kraften i tornmodulerna, skulle dessa moduler, liksom grafikkortens, inte kunna starta och köras.

För att undvika problemet kontrollerar du att du använder original kabel på switch dockan. En annan mycket viktig faktor för att kontrollera är att strömkabeln är ansluten till en oberoende leveransuttag. Du kanske tror att det här är en värdelös punkt att tänka på, eftersom dockan ändå kommer att konsumera samma effektbelopp även genom ett tilläggskraftverk med andra plugins också. Det ser dock ut som att dockan föredrar att sätts in i ett enda uttag, och strömförsörjningen delas inte mellan många elektroniska apparater.


Fix 4: Kontrollera HDMI-kabeln för att fixa 'Nintendo Switch Dock Not Working'

Nu inträffar en delad situation som många användare stöter på. Här ser de att dockningen laddar Nintendo-omkopplaren framgångsrikt, men att TV: n inte ansluts till brytaren. I sådant fall bör du genast gå vidare för att kontrollera HDMI-kabeln. Denna kabel är den som ansvarar för att upprätta en anslutning mellan dockningen och TV: n. Om HDMI-kabeln i sig råkar vara felaktig eller har några problem, sänder den inte innehållet ordentligt och resulterar i att Nintendo Switch dockningsstationen inte fungerar för att ansluta.

För att kontrollera HDMI-kabeln kan du försöka sätta in den i alla andra enheter som en PC eller bärbar dator och sedan se om kabeln fungerar. Se samtidigt till att den andra änden av HDMI-kabeln är ansluten till TV: n och inte till någon annan elektronisk enhet. Om du råkar se att problemet inte är med HDMI-kabeln kan du gå vidare för att prova en ny fix.

Anmärkningar: Det är säkert att du redan har gjort rätt inställning genom att välja TV: s ingångsinställningar. Varje tv har några inställningar som låter dig välja och ändra ingångskällan för TV: n att visa. Kontrollera också att rätt ingångsläge är inställt, vilket är HDMI i denna vård. Det kan finnas mer än en HDMI-källa i vissa fall, så kolla också efter det.


Fix 5: Kontrollera dockningen för eventuella fel

Om inget annat fungerade, kanske du måste komma ner för att undersöka själva brytningsdockan för något fel, slutligen. Det finns många fall där problemen råkar vara i själva kajen, där dess inre hårdvarumoduler är felaktiga. Om detta visar sig vara fallet med dig, förstå att du inte kan få dockan att fungera på något sätt själv.

Vad du kan göra är att kontrollera dockningen för eventuella fel genom att göra en enkel sak. Få bara bryggan till någon av dina vänner och koppla in Nintendo-omkopplaren och TV: n. Här måste du följa stegen i Fix 2. Om den alternativa dockningen inte lyckas med att ansluta till TV: n eller omkopplaren, är problemet med inställningen troligen. Om dock dockningen ansluts framgångsrikt bevisas dock dockningsstationen att vara felaktig.


slutlig dom

Om ingen av metoderna fungerade för att fixa din Nintendo-switch dockar inte fungerar, kan din sista satsning tas från kundtjänstsexperter. Du kan nå ut till dessa centra via deras supportwebbplatser och prata med experterna därigenom. De ger dig en lämplig lösning för din situation och agerar i enlighet därmed.


Tags

Related Articles

Tillbaka till toppen knappen
Stänga
Stänga